Blog

10 październik 2016

Organizacje o wysokim poziomie zaufania

coaching - budowanie zaufania…czyli co konkretnie robić, a czego nie robić, jeśli Twoim celem jest budowanie zaufania w zespole / organizacji.

 • Udzielanie informacji w sposób otwarty (w tym zarówno pozytywna, jak i negatywna informacja zwrotna),
 • Tolerancja dla błędów i traktowanie ich jako sposób uczenia się
 • Jasność zasad i odpowiedzialności, jasne wskazówki (redukowanie niepewności), dostarczanie pełnych informacji na czas
 • Realizowanie wartości na każdym kroku (przekładane na wspólne cele) i wiara w to, że celem i środkiem działania są właśnie te wartości
 • Przejrzystość jako wartość powszechnie akceptowana, niewiele tzw. zebrań po zebraniach
 • Mówienie wprost o problemach (bez rozdziału na prawdy oficjalne i rzeczywiste) i omawianie rzeczywistych problemów, rozwiązywanie ich (ograniczanie ryzyka)
 • Prawdziwa komunikacja i współpraca, w tym otwarte negocjowanie różnic w oczekiwaniach, otwartość na różnice i odmienne perspektywy, pytanie o nie, odwaga ich komunikowania
 • Gotowość do przyznania się do błędu, sprawiedliwość, dotrzymywanie obietnic
 • Wzajemne słuchanie (więcej słuchania, niż mówienia)
 • Uczciwość w motywach postępowania, mówienie prawdy
 • Wysoka odpowiedzialność jako norma zachowania (modelowanie zachowań, poczucie sprawiedliwości)
 • Chęć do dzielenia się uznaniem, wyrażanie wiary w pracowników, delegowanie im zadań
  i odpowiedzialności
 • Udzielanie potrzebnego do wykonania zadań wsparcia, wyposażenie w wiedzę, narzędzia
  i możliwości
 • Inicjowanie i akceptowanie zmian w swoich decyzjach, informowanie o nich wprost
 • Dawanie i przyjmowanie pomocy i wsparcia, słuchanie i stosowanie się do rad innych ludzi
 • Pokazywanie zainteresowania i troszczenie się o innych, dbanie o ich interesy, angażowanie się w rozumienie perspektywy drugiej strony
 • Okazywanie szacunku innym, przepraszanie
 • za nieprzyjemne konsekwencje własnych działań
 • Energia i żywotność – widoczna w zaangażowaniu
 • Ludzie jako i dawcy, i beneficjenci – solidarni w wysiłku
 • Lojalność wobec osób nieobecnych

Jak to zwykle bywa, jasne wskazówki są proste, gdy się o nich czyta i myśli, a często o wiele trudniejsze, gdy przechodzimy do ich wdrażania. To, co oczywiste, staje się bardziej złożone, uwikłane w kontekst sytuacyjny, obarczone ludzką ułomnością, nawykami, nierozumieniem lub niedostrzeganiem niuansów i szczegółów. Jednak – choć nie jest to prosta i krótka droga – kierunek wart jest wysiłku.

Jeśli jesteś na drodze budowania zaufania, ale rezultaty Twoich działań nie są satysfakcjonujące – chętnie Cię wesprę. 

WIEDZA , , , ,
Informacje o Marta Smolińska

Marta Smolińska – akredytowany coach Izby Coachingu, trener, psychoterapeuta, specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, wykładowca. Twórca marki Harmony Business. Z pracą w obszarze kompetencji miękkich i rozwoju związana jestem od ponad 10 lat. Pracuję jako coach, trener, asesor AC/DC i psychoterapeuta. Moimi klientami są osoby indywidualne oraz organizacje. Realizuję projekty rozwojowe dla organizacji, ukierunkowane na usprawnianie procesów zarządzania w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich, udrażnianie komunikacji i pracy zespołowej. Prowadzę coaching indywidualny i zespołowy, szkolenia oraz warsztaty. Specjalizuję się w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie rozwoju zarządzania. Wspieram w podnoszeniu kompetencji interpersonalnych w drodze treningów indywidualnych oraz metody the job shadow coaching. Realizowałam działania na rzecz m.in. firm produkcyjnych, z branży FMCG, medycznej, logistycznej czy jednostek budżetowych. Zobacz więcej informacji