CO

ZMIANY, W JAKICH WSPIERAMY

Indywidualnie:

 • lepsze radzenie sobie ze stresem wynikającym z zarządzaniem ludźmi i utrzymywania wielu złożonych relacji, lepsze zarządzanie sobą
  i swoją energią
 • znalezienie indywidualnych strategii budowania relacji z pracownikami i kształtowania atmosfery oraz zaangażowania zespołu
 • podniesienie umiejętności komunikacji
 • wykorzystywanie swoich talentów w rozwijaniu swojego stylu zarządzania
 • rozwijanie intuicji koniecznej w sprawnym podejmowaniu decyzji

 

Na poziomie zespołu / organizacji

 • równoważenie i rozwój relacji w organizacji i zespołach, prowadzącej do realnej współpracy, a nie tylko jej pozorowania
 • podnoszenie kompetencji z zakresu komunikacji i wdrażanie standardów w tym zakresie – w dążeniu do otwartości siebie i widzenie rzeczy takimi, jakie naprawdę są
 • wdrażanie wartości zaufania jako fundamentu kultury organizacyjnej
 • budowanie zespołów i organizacji, w których ludzie czują się dobrze i od których nie chcą odchodzić.