Indywidualne wsparcie i rozwój menedżera

Wsparcie dla menedżerów, którzy są zmęczeni ciągłym stresem, czują się przytłoczeni trudnościami związanymi z zarządzaniem ludźmi, którym grozi wypalenie, a którzy chcą odzyskać kontrolę nad sytuacją i pasję do pracy. Wsparcie w odzyskiwaniu wewnętrznej równowagi, spokoju, zdolności do radzenia sobie z emocjami. Udrażnianie zdolności do radzenia sobie w oparciu o własne zasoby i lepszego rozeznawania własnych potrzeb.

Wsparcie ambitnych menedżerów, którzy są świadomi swojego potencjału, ale potrzebują rozwinąć swój styl zarządzania, by kierowanie zamienić na przywództwo – stając się przywódcą, który nie przestaje być partnerem.

Rozwój oparty na rozwijaniu kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej i budowaniu sylwetki menedżera zarządzającego w oparciu o bliskie mu wartości, uruchamiającego wewnętrzną motywację podwładnych, kształtującego relacje oparte o zaufanie.

Praca z zespołami w trudnej sytuacji

Wsparcie dla zespołów, w ramach których pojawiają się trudności w obszarze relacji, zakłócenia współpracy i komunikacji, a których członkowie odczuwają z tego powodu frustrację, rozczarowanie, opór wobec współdzałania, decydując się nawet na rezygnację z pracy.

Wsparcie w sytuacjach konfliktu, utraconego zaufania, niejawnych (lub jawnych) napięć między członkami zespołów i sprzecznych niejawnych (lub jawnych) dążeń.

Praca oparta na przepracowywaniu wewnątrzzespołowych trudności poprzez moderowany dialog i docieranie do sedna problemu i ukrytych potrzeb. Budowanie doświadczenia zespołowego w zakresie zdolności do zbliżania się – podnoszenie kompetencji w zakresie budowania relacji, zaufania i otwartej komunikacji, oraz scalaniu zespołu wokół tego, co wspólne. Ukierunkowana na wypracowanie wspólnoty celów i przestrzeni do pojawienia się prawdziwego zaangażowania i odpowiedzialności.

Rozwój kultury organizacyjnej

Wsparcie dla organizacji, które zmierzają ku udrażnianiu procesów komunikacji, chcą budować standardy zarządzania w oparciu o kulturę feedbacku i dialogu, poprzedzone budowaniem gotowości do prawdziwej otwartości, wymiany i wyrażania potrzeb wprost.

Przepracowywanie blokad i oporów związanych z lękiem przed szczerością i rozbrajaniem złudzeń i pozornie skutecznych schematów działań komunikacyjnych. Budowanie emocjonalnej gotowości do docierania do sedna sprawy i odważnego, nazywania rzeczy takimi, jakimi naprawdę są.

Praca w obszarze wspierania zmian kultury organizacyjnej ku zaufaniu, zaangażowaniu i zwiększaniu partycypacji osób i zespołów. Oparta na dogłębnej diagnozie potrzeb, zawiera w sobie różnorakie oddziaływania rozwojowe i edukacyjne dobrane i zaproponowane konkretnie w odniesieniu do specyficznych potrzeb Organizacji i jej członków.

Zapytaj

  • 2 + 47 =

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania!

marta-smolinska-coach-wroclaw-home