Blog

8 sierpień 2016

O znaczeniu dbania o pracowników – czyli jakie firmy osiągają sukces

coaching - firmy które osiągają sukcesW dzisiejszych czasach to, co wreszcie zaczyna być w coraz większym stopniu doceniane, to kompetencje miękkie. Badania Daniela Golemana dowodzą, że 80% dyrektorów najwyższych szczebli traci swe posady nie z powodu braku kompetencji czy wiedzy, lecz brak umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Umiejętność współpracy z ludźmi, przywództwo inteligentne emocjonalnie, zarządzanie oparte na  wartościach i partycypacji – to w opinii wielu najlepsza droga ku lepszej przyszłości. Świadomi menedżerowie wiedzą, że nie zarządzają zadaniami, tylko zawsze zarządzają ludźmi. A ludzie wiążą z pracą coraz częściej więcej celów, niż osiąganie korzyści finansowych.

Okazuje się, że dobry produkt i marketing przestaje wystarczać jako strategia budowania sukcesu firmy – szczególne na dłuższą metę.

Jaką to robi RÓŻNICĘ?

Jak się okazuje, trwały sukces rynkowy osiągają firmy, które dbają o swoich pracowników. Dowodzą tego badania Instytutu Gallupa, których wyniki wskazują, że większe szanse na trwały sukces rynkowy mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na niżej wymienione pytania:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Stwierdzono też, że w firmach, w których pracownicy odpowiadają TAK na pierwsze pięć pytań, ludzie rzadko odchodzą z pracy z własnej woli.

 

WIEDZA , , , , ,
Informacje o Autor