Wsparcie organizacji w rozwoju kultury organizacyjnej

Wsparcie dla organizacji, które zmierzają ku udrażnianiu procesów komunikacji, chcą budować standardy zarządzania w oparciu o kulturę feedbacku i dialogu.

Praca w obszarze wspierania zmian kultury organizacyjnej ku zaufaniu i zwiększaniu partycypacji osób i zespołów.

Oparta na dogłębnej diagnozie potrzeb, zawiera w sobie różnorakie oddziaływania rozwojowe i edukacyjne dobrane i zaproponowane konkretnie w odniesieniu do specyficznych potrzeb Organizacji.

Praca z zespołami

Wsparcie dla zespołów, w ramach których pojawiają się trudności w obszarze relacji, zakłócenia współpracy i komunikacji, a których członkowie odczuwają z tego powodu frustrację i rozczarowanie, decydując się nawet na rezygnację z pracy.

Praca oparta na podnoszeniu kompetencji w zakresie budowania relacji, zaufania i otwartej komunikacji, oraz scalaniu zespołu wokół tego, co wspólne. Ukierunkowana na wypracowanie wspólnoty celów i przestrzeni do pojawienia się prawdziwego zaangażowania i odpowiedzialności.

Indywidualny rozwój menedżera

Wsparcie dla menedżerów, którzy są zmęczeni ciągłym stresem, czują się przytłoczeni trudnościami związanymi z zarządzaniem ludźmi, którym grozi wypalenie, a którzy chcą odzyskać kontrolę nad sytuacją i pasję do pracy.

Wsparcie ambitnych menedżerów, którzy są świadomi swojego potencjału, ale potrzebują rozwinąć swój styl zarządzania, by kierowanie zamienić na przywództwo – stając się przywódcą, który nie przestaje być partnerem.

Rozwój oparty na rozwijaniu kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej i budowaniu sylwetki menedżera zarządzającego w oparciu o bliskie mu wartości, uruchamiającego wewnętrzną motywację podwładnych i tworzącego dla niej przestrzeń, kształtującego relacje oparte o zaufanie, mającego poczucie satysfakcji z tego, co i jak robi.

Zapytaj

  • 6 + 54 =

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania!

marta-smolinska-coach-wroclaw-home